صفحه اصلي گلوتن در چه غذايي يافت مي‌شود؟

نظام ثبت بیماران سیلیاکی

نکته ها

اگر چه اكثر بيماراني كه علائم جديد يا عود كننده دارند، زماني كه فرضاً تحت رژيم غذايي بدون گلوتن قرار دارند، در حقيقت گلوتن دريافت مي‌كنند، چه عمدي چه غيرعمدي، ممكنست بطور قابل توجهي عوارض جدي بيماري سیلياك را داشته باشند كه شامل آدنوكارسينوماي روده، انتروپاتي درگير با لنفوست T يا بيماري اسهال مداوم و شديد مي‌باشد.
گلوتن در چه غذايي يافت مي‌شود؟ PDF پرینت ایمیل

حبوبات حاوي گلوتن شامل گندم، چاودار، جو و تمام محصولات آنها مي‌باشند. ( جدول شماره 1 را براي پرهيز از ليست حبوبات حاوي گلوتن مشاهده نماييد) اين دانه‌ها در محصولاتي همچون نان، حبوباتي كه به عنوان صبحانه با شير صرف مي‌شوند، پاستا، پيتزا، كيك، كلوچه و مواد افزوده شده به بسياري از محصولات غذايي استفاده مي‌شوند.

جدول 1: ليست حبوبات حاوي گلوتن
جو گندم سرخ گندم سياه (چاودار)
عصاره/ مالت جو نشاسته گندم سبوس گندم
خمير فطير آرد ، نوعي از گندم به نام تك‌دانه


تذكر مهم: اين اطلاعات از CDHDF فقط براي اطلاعات عمومي تهيه شده و به عنوان اصول خاصی براي درمان بيماري سیلياك نمي‌باشد. مشورت با پزشكان در مورد شرايط خاص بسيار مهم است.