صفحه اصلي گلوتن در چه غذايي يافت مي‌شود؟
گلوتن در چه غذايي يافت مي‌شود؟ PDF پرینت ایمیل

حبوبات حاوي گلوتن شامل گندم، چاودار، جو و تمام محصولات آنها مي‌باشند. ( جدول شماره 1 را براي پرهيز از ليست حبوبات حاوي گلوتن مشاهده نماييد) اين دانه‌ها در محصولاتي همچون نان، حبوباتي كه به عنوان صبحانه با شير صرف مي‌شوند، پاستا، پيتزا، كيك، كلوچه و مواد افزوده شده به بسياري از محصولات غذايي استفاده مي‌شوند.

جدول 1: ليست حبوبات حاوي گلوتن
جو گندم سرخ گندم سياه (چاودار)
عصاره/ مالت جو نشاسته گندم سبوس گندم
خمير فطير آرد ، نوعي از گندم به نام تك‌دانه


تذكر مهم: اين اطلاعات از CDHDF فقط براي اطلاعات عمومي تهيه شده و به عنوان اصول خاصی براي درمان بيماري سیلياك نمي‌باشد. مشورت با پزشكان در مورد شرايط خاص بسيار مهم است.